Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Bệnh viện huyện Đông Hưng

CƠ CẤU TỔ CHỨC CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức

1. Nhân lực

- Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng là bệnh viện hạng 2 trực thuốc Sở y tế Thái Bình với 300 giường kế hoạch, 372 giường thực kê

- Tổng số cán bộ viên chức toàn viện 194 trong đó 160 cán bộ biên chế, 30 cán bộ hợp đồng

- Tổng số y, bác sĩ là 45 trong đó có 22 bác sĩ chuyên khoa I, II

- Số cán bộ điêu dưỡng, hộ sinh, kĩ thuật viên là 96 trong đó 1 thạc sĩ, 9 đại học.

- Số cán bộ khác là 35

2. Tổ chức

 Bệnh viện có 23 khoa phòng trong đó

 12 khoa lâm sàng

 5 khoa cận lâm sàng

 6 phòng chức năng

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

ẢNH NỔI BẬT ẢNH NỔI BẬT

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

VIDEO VIDEO

Tất cả videos
Giới thiệu thái bình(13-12)
Thái Bình - Sức sống TP trẻ(11-10)

BẢN ĐỒ BẢN ĐỒ

LIÊN KẾT WEB LIÊN KẾT WEB

LƯỢT TRUY CẬP LƯỢT TRUY CẬP

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 17326